Členy 3: Kdy a proč se nepoužívá neurčitý člen

08/04/2021
Autor: Filip Slunský
10 min čtení

O neurčitém členu, ostatně stejně jako o spoustě dalších kapitol angličtiny koluje mezi studenty (ale i lektory a učiteli) plno mýtů, polopravd a zavádějících pouček, podle kterých se mnoho z nás učilo. Díky tomu často slýcháme, že členy jsou složité a nepotřebné nebo, že jejich používání má složitá pravidla, postrádá logiku apod..

Možná už jste někdy slyšeli některé z těchto pouček:

 

 1. Neurčitý člen používáme při první zmínce o věci.
  I bought a new T-shirt. – Koupil jsem si nové tričko. (mluvím o něm poprvé)
 2. Neurčitý člen používáme, když nevíme, o které věci přesně mluvíme nebo, když mluvíme obecně.
  Bring me a sheet of paper. – Přines mi list papíru. (nevím, který mi přineseš)
 3. Neurčitý člen používáme, když mluvíme o povolání.
  She is a teacher at an elementary school. – Je učitelkou na základní škole.

Tyto poučky fungují opět, když vyplňujeme gramatické testy ve škole, ale když se nad nimi zamyslíme, zjistíme, že opět fungují jen omezeně nebo vůbec. Představte si, že řekneme třeba větu:

I have already told you that I have a brother. – Už jsem ti řekl, že mám bratra.

Ze kterého z těchto důvodů používáme neurčitý člen před slovem “brother”? Z kontextu jasně plyne, že se nejedná o první zmínku (už jsem ti to přece řekl), pokud mluvím o svém bratrovi, pravděpodobně vím, o koho se jedná velmi konkrétně a nejedná se ani o povolání.

 

Jak je to doopravdy

Důvod, proč se někde člen používá je totiž zase ten, že jsme v angličtině a není důvod ho zde nepoužít – jeho přítomnost není nahrazena jiným slovem a slovo “brother” člen mít může. Není zde ani důvod na něco odkazovat určitým členem, takže neurčitý člen nám vlastně jen tak nějak “zbyl”.

Slova, která před sebou nemají neurčitý člen

Pojďme se zase podívat na důvody, proč se neurčitý člen “a“/ “an” nepoužívá nebo spíš, která slova ho před sebou nemohou mít, lze je rozdělit do třech skupin:

 

 1. vlastní názvy a vše, co má velké písmeno na začátku
  Hned první skupina připomíná omezení určitého členu s tím rozdílem, že neurčitý člen nemá výjimky u obecných názvů, zjednodušeně se dá říct, že se nepoužívá před slovy začínající na velké písmeno.

  Christopher Columbus discovered America in 1492. – Kryštof Kolumbus objevil Ameriku v roce 1492.
  Can you call me on Monday? – Můžeš mi zavolat v pondělí?
  In July she will be in Germany. – V červenci bude v Německu.

 2. podstatná jména v množném čísle
  Toto omezení vychází z toho, že neurčitý člen je významově velmi podobný jako číslo jedna “one”. V mnoha jazycích je pro něj stejné slovo (němčina, francouzština, španělština atd.). Proto logicky nemůžeme používat neurčitý člen před množným číslem – jedna tužka (one pencil/a pencil) je v pořádku, jedna tužky (one pencils/ a pencils) už v pořádku není a smysl nedává.

  They sell chairs, tables and other furniture. – Prodávají židle, stoly a další nábytek.
  Could you buy eggs and vegetables, please? – Můžeš prosím nakoupit vejce a zeleninu?
  Both of my sisters are doctors. – Obě mé sestry jsou lékařky.

 3. nepočitatelná podstatná jména
  Z podobných důvodů jako u množného čísla v předchozím bodě nemůžeme používat neurčitý člen před podstatnými jmény, která se nedají počítat – neurčitý člen je něco jako “jeden”, a pokud něco nejde počítat, nemůžeme před to dávat jakékoli číslo. Jednoduše řečeno – nikdy nedělejte s neučitým členem nic, co byste nedělali s číslem jedna.

  I always drink my coffee with sugar and milk. – Vždy piju svoji kávu s cukrem a mlékem.
  He went outside because he needed fresh air. – Šel ven, protože potřeboval čerstvý vzduch.
  For this recipe you only need flour, salt, water and yeast. – Na tento recept pořebujete jen mouku, sůl, vodu a kvasnice.

Shrnutí

Neurčitý člen používáme, pokud nemáme důvod používat určitý člen, není ničím nahrazený a slovo, před které ho dávám, nezačíná velkým písmenem, není v množném čísle a dá se spočítat.

Pokud tedy nemáme konkrétní důvod člen nepoužít, tak ho používáme. Pokud nemáme konkrétní důvod použít určitý člen, používáme neurčitý.

Pokud se chcete dozvědět, proč a kde se v angličtině (a nejen tam) členy vzaly a proč jsou důležité, pokračujte dál na našem blogu.

M

Odhalte tajemství

Tato zbrusu nová e-kniha Vám v 10 minutách ZDARMA prozradí 4 klíčové triky, jak zlomit kletbu „věčného začátečníka“ a „mírně pokročilého“…

Zadejte Váš e-mail a my Vám
obratem pošleme Vaši kopii.

Podívejte se
na video

Ověřte si, že tomu rozumíte

V rychlém kvízu, který vám ukáže výsledek včetně vysvětlení.
Vyberte správné odpovědi z 5 otázek:

1. I think we have ___ problem.

2. She doesn’t drink ___ coffee at all.

3. I love ___ dogs.

4. My father was ___ police officer.

5. I bought ___ loaf of ___ bread.

Detail testu: zobrazit vysvětlení

Postup výuky krok za krokem

Díky těmto krokům se výrazně zlepšíte v angličtině. Dosáhnete výsledků, které vás nadchnou.

Webinář

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

Hlavní kurz

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

Konverzace

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

WEBINÁŘ

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

HLAVNÍ KURZ

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

KONVERZACE

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

Autor: Filip Slunský
Jazyky, matematika, logika jsou mojí celoživotní vášní. Fascinuje mne, jaké souvislosti a pravidla se v jazycích nacházejí. V 15 letech jsem si udělal státnice z angličtiny a od 20 učím učitele jak učit francouzštinu a angličtinu. Mám radost, když převádím znalosti do praxe.
Filip Slunský

Mohlo by vás zajímat

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existenční vazba There is/There are se učí v každé učebnici a každém kurzu angličtiny, přesto ji většina cizinců používá špatně nebo nepoužívá vůbec. Naučíme vás ji pochopit, řekneme vám, co vám ve škole neřekli a budete ji používat jako rodilý mluvčí.

číst více
Anglicky za 3 měsíce