Členy 1: Kdy a proč se v angličtině (ne)používají členy

07/04/2021
Autor: Filip Slunský
13 min čtení

Použití členů v angličtině – co o nich (ne) víme?

Pokud už jste s učením angličtiny přišli někdy do styku, je skoro jisté, že jste se museli učit také členy – člen určitý (the)člen neurčitý (a, an). Je také dost možné, že jste se setkali s vysvětlením, že:

 1. neurčitý člen používáme, když mluvíme o povolání
  He is a doctor. – On je doktor.
 2. neurčitý člen používáme, když se o něčem zmiňujeme poprvé
  I bought a car yesterday. – Včera jsem si koupil auto.
 3. určitý člen používáme, když mluvíme o něčem podruhé
  The car is blue. – To auto (které jsem si koupil) je modré.

Zkuste se teď zamyslet nad tím, co mají tato tři pravidla společného – jsou přinejmenším zavádějící nebo dokonce nepravdivá. Pokud jste se takhle členy někdy učili a stále je nechápete, čtěte dál a pochopíte je jednou provždy.

Další mýty o členech

Je možné, že jste někdy slyšeli i některá z těchto vysvětlení, pojďme se na ně podívat: 

 1. Neurčitý člen používáme, pokud “nevíme kterou věc přesně máme na mysli”
  I saw a dog. – Viděl jsem psa.

  Všimněte si ale, že pokud takovou větu říkám, mluvím přece o “konkrétním psovi”, ne o “jakémkoli psovi”, ale o tom, kterého jsem včera viděl, přesto používáme neurčitý člen.

 2. Před vlastními názvy se člen nepoužívá.

  He is from Great Britain. – On je z Velké Británie.
  She is from the Netherlands. – Ona je z Nizozemska.

  Tady máme dva názvy zemí, oba jsou to “vlastní názvy”, přesto se u jednoho používá a u druhého ne.

Možná se vás také ve škole ptali, proč se někde používá člen. V další části si na tuto otázku dáme tak trochu jinou odpověď, než kterou jste pravděpodobně museli odříkávat ve škole.

Určitý a neurčitý člen

Než se do vysvětlování členů pustíme, pojďme si ve zkratce ukázat, jaké členy v angličtině vlastně máme.

 • a – neurčitý člen, někdy se vyskytuje ve tvaru “an“, pokud slovo za ním začíná ve výslovnosti na samohlásku (a, e, i, o, u…)
 • the – určitý člen, jeho výslovnost se někdy prodlužuje, pokud slovo za ním začíná ve výslovnosti na samohlásku (a, e, i, o, u…)

Neurčitý člen má podobný význam jako slovo “some” nebo “one“, tedy “nějaký” nebo “jeden“, ale často se do češtiny nepřekládá vůbec.

Určitý člen má podobný význam jako ukazovací “this“, “that” apod. a znamená něco jako “ten“, akorát neukazuje, pouze na něco odkazuje, ale často se také nijak nepřekládá do češtiny.

Největší problém, proč členy často používáme špatně nebo nepoužíváme vůbec, i když tam patří, není v jejich významu, ale v té otázce, která tak často zaznívala ve škole – proč se používá na tom či jiném místě člen. Správná a jediná odpověď je, že je to kvůli tomu, že jsme v angličtině a není důvod ho tam nedat.

Neptejme se tedy, proč se člen někde používá, ale naopak se ptejme, proč se nepoužívá, protože důvodů člen někam nedat je celkem málo, dobře se pamatují a prakticky nemají výjimky. První skupinou důvodů, proč člen nepoužít je ten, že člen je nahrazený jiným slovem, které jeho přítomnost vylučuje.

Kdy se členy používat nesmí

Která slova tedy vylučují přítomnost členu před podstatným jménem? Není jich mnoho a lze je rozdělit do třech skupin:

 1. Přivlastňovací zájmena
  Člen se nepoužívá, pokud před podstatné jméno dáme přivlastňovací zájmeno (my – moje , your – tvoje, his – jeho, her – její, its – toho, our – náš, your – váš, their – jejich). Použití členu nepřipadá v úvahu ani tehdy, pokud je před podstatným jménem přivlastnění jiným slovem se zakončením “‘s”.

  my car – moje auto
  her dogjejí pes
  our sister – naše sestra
  David’s wife – Davidova žena

 2. Ukazovací zájmena
  Podobně je to také s ukazovacími zájmeny (this – tenhle, that – tamten, these – tito, those – tamti) i jejich použití před podstatným jménem vylučuje přítomnost členu.

  this question – tato otázka
  that cat – tamta kočka
  those people – tamti lidé
  these ideas – tyto nápady

 3. Neurčitá zájmena
  Třetí a poslední skupinou slov vylučující člen před podstatným jménem jsou tzv. neurčitá zájmena (some – nějaký, any – jakýkoli, every – všichni,každý, no – žádný).

  every man in every roomkaždý muž v každé místnosti
  I have no idea.Nemám ponětí.
  Would you like some coffee?
  – Dal by sis kávu?
  Any person can come and try it.Kterýkoli člověk může přijít a zkusit to.

Shrnutí

Neptejme se, proč se někde píše člen, naopak se ptejme, proč se někde v angličtině nepíše. Pokud není konkrétní důvod člen před podstatným jménem nepoužít, tak ho použít musíme.

Důvody, proč se člen nepoužije, se dají rozdělit do dvou skupin – tou první je to, že člen je nahrazen jiným slovem, které jeho použití vylučuje. Sem patří přivlastňovací, ukazovací a některá neurčitá zájmena. Pokud použijeme některé z nich, člen už nás trápit nemusí.

Druhou skupinou důvodů, proč člen nepoužít, je to, že konkrétní podstatné jméno nejde použít s určitým nebo neurčitým členem, ale to si vysvětlíme v dalším článku.

Odhalte tajemství

Tato zbrusu nová e-kniha Vám v 10 minutách ZDARMA prozradí 4 klíčové triky, jak zlomit kletbu „věčného začátečníka“ a „mírně pokročilého“…

Zadejte Váš e-mail a my Vám
obratem pošleme Vaši kopii.

M
Podívejte se
na video

Ověřte si, že tomu rozumíte

V rychlém kvízu, který vám ukáže výsledek včetně vysvětlení.
Vyberte správné odpovědi z 5 otázek:

1. ___ cat is black and very cute.

2. _____ dog barks.

3. ___ car is too expensive for me to buy.

4. My grandfather built ___ house when he was thirty.

5. They decided to stay for ___ hour.

Detail testu: zobrazit vysvětlení

Postup výuky krok za krokem

Díky těmto krokům se výrazně zlepšíte v angličtině. Dosáhnete výsledků, které vás nadchnou.

Webinář

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

Hlavní kurz

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

Konverzace

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

WEBINÁŘ

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

HLAVNÍ KURZ

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

KONVERZACE

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

Autor: Filip Slunský
Jazyky, matematika, logika jsou mojí celoživotní vášní. Fascinuje mne, jaké souvislosti a pravidla se v jazycích nacházejí. V 15 letech jsem si udělal státnice z angličtiny a od 20 učím učitele jak učit francouzštinu a angličtinu. Mám radost, když převádím znalosti do praxe.
Filip Slunský

Mohlo by vás zajímat

Nepřímá řeč – další změny slov

Nepřímá řeč – další změny slov

Nepřímá řeč je velmi obávanou kapitolou angličtiny. Dochází v ní ke změnám a časů a dalších slov. Po přečtení tohoto článku ji pochopíte a přestanete v ní konečně dělat chyby.

číst více
Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existenční vazba There is/There are se učí v každé učebnici a každém kurzu angličtiny, přesto ji většina cizinců používá špatně nebo nepoužívá vůbec. Naučíme vás ji pochopit, řekneme vám, co vám ve škole neřekli a budete ji používat jako rodilý mluvčí.

číst více
Anglicky za 3 měsíce