Hlavní kurz

VÝUKA ONLINE

(Hodnocení: 67)

Na kurzu se naučíte principy celé anglické gramatiky. Běžně složité poučky z knih pochopíte díky jednoduchým pravidlům - ukážeme vám je. Přihlášením se na kurz vyměníte roky biflování za 3 měsíce učení. S výsledky, které vás nadchnou:

 • během jednoho měsíce pochopíte všech 12 anglických časů
 • další měsíc prohloubíte schopnost v porozumění a konverzaci
 • lektor individuálně přizpůsobí tempo učení vašim potřebám
 • pro vaši jistotu vám dáváme 30 denní garanci vrácení peněz
Zrušit výběr

Budu ve skupině s patřičnou úrovní?

ANO, po přihlášení vám pošleme rozřazovací test, na základě jehož výsledků budete ve skupině s patřičnou úrovní.

Vyberte si termín kurzu který vám vyhovuje a přihlaste se na něj.

Po zaplacení vám pošleme rozřazovací test. Ten vyplňte.

Podle vašich výsledků vás přiřadíme do správné skupiny.

Buď začnete spolu s věčnými začátečníky, nebo se přidáte do skupiny pokročilejších zájemců o angličtinu.
V jeden termín, díky mnoha lektorům, začínají všechny úrovně angličtiny. Vždy budete ve správné třídě se správnými lidmi.

S kurzem Anglicky za 3 měsíce získáte:

24 intenzivních lekcí s lektorem

přístup do unikátní aplikace Langino na půl roku

členství ve skupině lingvistů a účastníků Anglicky za 3 měsíce

podporu lektora – vždy na e-mailu nebo chatu

certifikát o dosažené úrovni vzdělání

30 dní garance vrácení peněz

3000+ nejfrekventovanějších slovíček k výuce

aplikaci pro analýzu anglického textu

winner

Jaké výsledky můžete očekávat po kurzu?

1. měsíc

Dokážete přeložit:

Kdy se vrátíš?

Jak dlouho jsi tady?

Nevěděl jsem, kdo to udělal.

Až příjdu domů, tak ti pomůžu.

Nikdo mi neřekl, co to je.

Když jsem spal, někdo mi sebral polštář.

Až do včerejška jsem to nikdy neviděl.

2. měsíc

Dokážete přeložit:

Říká se to, ale není to pravda.

Mluví se tady česky nebo anglicky?

Řekni mi, co se stalo a já ti řeknu, jestli ti můžu pomoct.

Zavolal bych ti, ale nejde to.

Alespoň jsi mohl něco říct.

Mohl by ses prosím zeptat, co to je?

Měl ses mě zeptat, vysvětlil bych ti to.

3. měsíc

DOKÁŽETE PŘELOŽIT:

Kdyby ses mě včera zeptal, mohl jsem ti nějak pomoct.

Myslel jsem si, že kdybys to věděl, něco bys řekl.

Nikdy jsem nemusel nic takového nikomu říct.

Kdyby se včera neopil, nebolela by ho teď hlava.

Nikdo ti neřekl, že to máš podepsat.

Potřebuji, abys to nikomu neříkal.

Jak kurz probíhá?

Spojili jsme praktičnost online výuky s reálnou přítomností lektora

 • kurz probíhá v reálném čase s lektorem, díky online prostředí je výuka velmi mobilní
 • lekce probíhají v praktických malých skupinách s max. počtem 10 studentů
 • učíte se aktivním mluvením, posloucháním a interakcí mezi vámi a lektorem
 • nepotřebujete nikam dojíždět, stačí se odkudkoliv připojit do virtuálního prostředí
 • dáme vám přístup do unikátní aplikace pro účinnou přípravu mezi lekcemi
 • pravidelný kontakt s lektorem 1,5 hodiny 2x týdně vám pomůže vybudovat návyk k učení

Výukové materiály? Jsou součástí!

Získáte od nás unikátní shrnutí všech lekcí, kterými vás bude lektor provázet. Tyto materiály si budete moct i vytisknout, takže vám zůstanou a kdykoliv se k nim budete moct vrátit. Jsou výjimečné v mnoha ohledech:

Dostanete kompletní shrnutí

Rozsáhlé poučky z učebnic jsme přepsali do jednoduchých pravidel, které s těmito materiály získáte. Například v nich najdete mapu všech anglických časů. Přehlednou a snadno zapamatovatelnou.

Zápisky z hodin budete mít jisté

Svou pozornost můžete díky těmto materiálům věnovat 100 % lektorovi a výuce. Tyto materiály budou vašim nejlepším zápisem z hodin. I když budete chybět, žádná informace vám nikdy neuteče.

Obdržíte unikátní know-how

Na předpřítomný čas můžete číst 50 stran knihy nebo 1xA4 našich výukových materiálů. V jednoduchosti je síla a nám se ji podařilo dosáhnout. S tímto kurzem obdržíte unikátní know-how, které vám zůstane.

Kurz je vhodný pro všechny na úrovni A0-B2

Abyste si ověřili, zda je pro vás kurz vhodný, odpovězte na následujících 10 otázek (zobrazí se postupně). Test vám hned ukáže výsledek. Pokud si nebudete odpovědmi jistí nebo budete mít v testu chyby, je kurz právě pro Vás.

Po kurzu Anglicky za 3 měsíce, vám budou odpovědi zcela jasné.

Abyste si ověřili, zda je pro vás kurz vhodný, odpovězte na následujících 10 otázek (zobrazí se postupně). Test vám hned ukáže výsledek. Pokud si nebudete odpovědmi jistí nebo budete mít v testu chyby, je kurz právě pro Vás.

Po kurzu Anglicky za 3 měsíce, vám budou odpovědi zcela jasné.

1. What ______ you like to drink?

2. I ______ for 5 minutes but nobody is here.

3. Which sentence is correct? A) Nobody knows anything. B) Nobody knows everything

4. The meeting will start ______ noon.

5. Where ____ you yesterday?

6. I had no idea what ____ .

7. I will tell you if you ____ politely.

8. I wish you __________ before I bought it.

9. I need to ask you what _______________.

10. If I ______________ my wallet, I could pay the bill now.

Je pro vás kurz vhodný?

Věčný začátečník

„Anglicky jsem se nikdy neučil/a, nebo málo a nepamatuji si prakticky nic”.

Mírně pokročilý

„Anglicky se učím už několik let. Ale mám pocit, že jsem pořád na začátku. Domluvím se, ale jen s obtížemi. Chci mít v angličtině už konečně jasno.”

Pokročilý

„Domluvím se. A celkem dobře i rozumím. Ale používám jen základní časy. Musím přemýšlet, jak říct v angličtině to, co bych řekl/a bez rozmyslu česky. Nejsem si jistý/á, dělám chyby…”

Chcete mít jistotu?

Je přirozené váhat nad rozhodnutím. Je pro mě kurz opravdu vhodný? Tady je způsob, jak to zjistit. Přihlašte se na webinář, díky kterému:

 • Poznáte kvalitu hlavního kurzu Anglicky za 3 měsíce ještě předtím, než se do něj přihlásíte. Získáte jistotu.
 • Pokud se následně přihlásíte do kurzu, odečteme cenu webináře z ceny kurzu. Webinář tak budete mít ZDARMA.
 • Na webináři dostanete ještě dárek navíc. Mile vás překvapí, v tom jsme si jistí.

Osnova kurzu

1. týden

Prosté časy, oznamovací věty, tvoření otázek a záporu

Vysvětlení a procvičení základních prostých časů v anglickém jazyce, principy tvoření otázek a základy anglického slovosledu.

 

2. týden

Sloveso BE, Průběhové časy

Vysvětlení a procvičení přítomného, minulého a budoucího času průběhového a základy časové souslednosti v anglickém jazyce.

3. týden

Perfektní prosté časy, členy podstatných jmen

Vysvětlení a procvičení základů popisu kauzality a jejích principů v anglickém jazyce, přítomný, minulý a budoucí perfekt prostý.

4. týden

Perfektní průběhové časy

Vysvětlení a procvičení pokročilejších struktur perfektních časů v anglickém jazyce, průběhové perfekty a jejich použití v komplexních větných strukturách.

 

5. týden

Trpný rod, výslovnost C a G

Vysvětlení a procvičení trpných rodů ve všech anglický časech, vysvětlení jeho specifik v anglickém jazyce. Dále jsou zde vysvětlovány základy anglické fonetiky.

6. týden

Shrnutí a opakování časů

Opakování anglických časů a jejich použití při vyprávění. Kontext jednoduchých větných celků a správné určení času a větné struktury.

 

7. týden

Podmiňovací způsob a způsobová slovesa, předložky

Základy slovesných způsobů v angličtině jsou zde probírány v kontextu oznamovacího způsobu, dále jsou zde procvičována způsobová slovesa a jejich specifika oproti ostatním slovesům.

 

8. týden

Minulý podmiňovací způsob

Vysvětlení a procvičení pokročilejších verzí podmiňovacího způsobu a úvod do podmínkových vět.

 

9. týden

Nepřímá řeč a časová souslednost

Vysvětlení a procvičení základních i pokročilejších struktur souvětí časové souslednosti a procvičování v kontextu nepřímé řeči v anglickém jazyce.

10. týden

Infinitivy

Úvod do zkracování vět v angličtině, vysvětlení a procvičení přítomného a perfektního infinitivu a jeho propojení s průběhovými časy a trpným rodem.

11. týden

Gerundia

Pokročilejší spojování sloves v anglickém jazyce, přechodník přítomný i perfektní a jeho propojení s trpným rodem.

12. týden

Opakování a shrnutí

Procvičování všech probraných gramatických struktur a opakování veškeré probrané anglické slovní zásoby.

Garance kvality!

Váš dobrý pocit, ze správného rozhodnutí je pro nás stejně důležitý, jako vaše spokojenost. Proto vám garantujeme vrácení peněz, pokud nebudete s kurzem spokojení.

Garance 30 dní

67 recenzí pro Hlavní kurz

 1. Lenka Kotibová

  Do kurzu Anglicky za tři měsíce jsem vstupovala s nejasným očekáváním, notorického začátečníka, ale s velkou vírou, že se má angličtina posune. Výsledkem bylo, že jsem pochopila logiku angličtiny a dokonce mě začala bavit. Což je neuvěřitelné po tolika letech studia. Svůj podíl na tom měli zcela jistě lektoři. Jejich skvělý přístup k angličtině, ale i k nám studentům zvyšoval mé úsilí jazyk studovat. Byť je jasné, že bez dalšího biflování se neobejdu, ale pokud jde o doporučení tohoto kurzu, mohu říci, že stojí za to!

 2. Klára Stávková

  Kurz Angličtina za 3 měsíce byl nejlepší způsob, jak do sebe investovat peníze. Za 3 měsíce jsem se toho naučila více než za 10 let angličtiny ve škole. Nyní už konečně chápu, z jakého důvodu se která gramatika používá, a není to už jen náhodné střílení naslepo. Moc děkuji lektorům, byli jste vždy úžasní, nápomocní, trpěliví a předali jste nám toho spoustu i nad rámec kurzu. Navíc to byla sranda a na každou lekci jsem se těšila 🙂

 3. Lenka Machalová

  Dovolte mi, abych se podělila o radost. 🙂
  Ohromně děkuji za možnost studovat A3M kurz, kterým mě provedla pohodová paní Anička, která mnoho let žila v Londýně a tudíž její výuka nejen, že byla plynná jak i záživná, ale především se týkala aktuálně používaných výrazů a obratů, které bych z žádné učebnice nenačerpala. Můj kurz trval od listopadu do února a přiznám, kdyby nebylo možné vracet se zas a znova k probraným cvičením i následující měsíce po ukončení kurzu, určitě bych ve svém nabitém životě nenašla sílu hledat si další “školu angličtiny” a moje znalost gramatiky, jak i slovních spojení, by upadla zpět v zapomnění.

  PS. I přesto že anglický jazyk aktuálně v pracovním, jak i v soukromém životě nepoužívám, u konkurenční platformy jsem si ze zvědavosti udělala několika úrovňové testy a krásně mi překladové věty vyšly, to i ve vyšším levelu. Za mě jsem vděčná za takové popostrčení. Všichni víme, že nestačí vidět krátkodobé zlepšení, ale je potřeba neustrnout a naučené používat…

  Díky A3M se mi změnilo myšlení a hlavně jsem nabyla chuť k dalším postupům.

 4. Lenka Kuldová

  Na kurz jsem se přihlásila po druhé, protože jsem měla pocit, že si látku z kurzu potřebuji zopakovat a pořádně ještě procvičit. Ono 3 měsíce utečou jak voda a tento kurz byl hodně intenzivní a pro mě to na poprvé bylo i docela dost nových věcí. Tentokrát kurz vedla pouze lektorka Anička, před tím jsem měla lektory 2, které se střídali, což bylo také fajn. Anička nám od první hodiny vše psala do detailů, protože to bylo třeba, hodně s námi procvičovala a hodně nás naučila. Každý lektor si ty hodiny vede trošku jinak, což jsem zjistila a byla to pro mě příjemná změna. Moc jí za to děkuji.

 5. Martin Vlček

  Přestože se anglicky přiměřeně domluvím, většinu mám naposlouchanou z televize, něco málo si pamatuju ze školy (ale to už je dávno). Kurz Anglicky za 3 měsíce jsem si zvolil, protože jsem chtěl začít používat gramatiku vědomě správně, pochopit a osvojit principy a hlavně si je zapamatovat. To kurz na 100 % splnil. 3 měsíce on-line pro mě byly přijatelnější než semestrální prezenční výuka. Anička a Filip se skvěle doplňují, jsou velmi vstřícní a nikdy jsem neměl obavu se na cokoli zeptat. Výuka probíhá svižnou, ale zábavnou formou, výukový nástroj Langino také velmi pomáhá. Kurz rozhodně doporučuji nejen začátečníkům, ale také lidem, kteří už mají studia za sebou a potřebují pomoc s připomenutím a osvojením gramatiky nebo aktuálním studentům, kteří mají problém s pochopením látky.

 6. Naďa Častulíková

  Anglicky jsem se snažila naučit už mnohokrát, ale bez valného úspěchu.
  Na Webináři Anglicky za 3 měsíce mě ale Filip zaujal natolik, že jsem si řekla, že to musím zkusit.
  Přístup Filipa a Aničky je naprosto skvělý. Hodiny jsou zábavné, člověku ani nepřijde, že se učí. Jejich aplikace Langino je také úžasná. To co se dozvíte v hodinách, si potom prakticky procvičíte v aplikaci. Filipova pravidla jsou logická a skvostně podaná. Konečně mi učení začalo dávat smysl a hlavně mě to začalo bavit. Můžu jen doporučit. Moc jim za všechno děkuji.

 7. Lenka Kuldová

  Tento kurz byl naprosto úžasný. Byla jsem věčný začátečník, učila jsem se anglicky sama a tak jsem hledala nějaký kurz angličtiny na internetu. Z první hodiny jsem byla vyděšená, že to nemohu dát, ale celým kurzem jsem prošla a teď jsem moc ráda, že jsem se před 3 měsíci na něj přihlásila. Vysvětlování gramatiky i všeho, co k angličtině patří bylo naprosto super a mnohem jednodušší než najdete v učebnicích. K tomu ještě procvičování, nikdy mě to tak nebavilo procvičování v učebnicích ale tady to bylo naprosto super na langinu a nenásilnou formou. Chtěla bych poděkovat Aničce a a Filipovi bylo to naprosto skvělý.

 8. Zuzana Hošková

  Tento kurz angličtiny je opravdu skvělý. Od lidského přístupu až po techniku učení. Z celého srdce děkuji úžasné lektorce Aničce za její laskavost, trpělivost, pozitivní přístup.
  Doporučuji všem, kteří se chtějí naučit anglicky v přátelském prostředí.

 9. Barbora Kohout

  Kurz byl skvělý! Moje zkušenosti se školní angličtinou jsou strašné, dlouho jsem tedy nebyla ochotná se znovu začít učit a s angličtinou obecně mám velký problém. Nic méně věci se změnily a chci s tím začít něco dělat. Vzpomněla jsem si na zakladatele ANGLIČTINA ZA 3 MĚSÍCE a rozhodla se kurz zkusit. Měla jsem velké obavy, že se propadnu studem a hanbou 😀 Ale naše lektorka Anička byla úžasná, sympatická a vše přizpůsobila tak, aby se nikdo necítil špatně i přes to, že jsme každý byl v různé fázi a úrovni angličtiny. Za 3 měsíce do nás skutečně nasypala všechna pravidla Angličtiny za pomoci celkem jednoduchých schémátek a bylo to pro mě daleko lépe stravitelné než běžný školní způsob 🙂 tím, že je to tak rychlé, tak má člověk šanci komplexně vnímat všechna pravidla současně a to je podle mě opravdu důležité. Samozřejmě pak záleží, zda to hned uplatní nebo nějak podpoří, aby to zase hned nezapomněl 🙂 Mně to moc pomohlo utřídit si ten obrovský chaos s časy a anglickými pravidly, takže například se čtenou formou angličtiny si teď umím poradit daleko lépe. Konverzační stránka věci je pro mě obrovský strašák, ale protože se mi KURZ ANGLIČTINA ZA 3 MĚSÍCE opravdu líbil, rozhodla jsem se pokračovat KONVERZAČNÍM KURZEM :). Mám z toho tedy velké obavy 😀 ale na druhou stranu, když byla Anička tak sympatická, šikovná a ohleduplná, věřím, že zbytek týmu bude to stejné 🙂 Ještě jednou moc moc děkuji Aničce a celému týmu 🙂

 10. Lukáš Jakubík

  V červnu jsem začal navštěvovat on-line kurz “Anglicky za 3 měsíce”. Setkávali jsme se dvakrát týdně v malé skupince, měl jsme přístup ke skvělé aplikaci Langino a dostával domácí úkoly. Lektorka Anička byla opravdu úžasná, hodiny byly doslova nabity informacemi. Bylo léto a někdy jsem i vynechal a lekcí se za mně mohla účastnit moje mamka, která si Aničku taky velmi chválila a zapisovala mi, co se probíralo. Některé věci bych ještě rád víc probral do hloubky, teď se učím angličtinu prvním rokem na střední škole a jsem rozhodnutý se opět v červnu přihlásit na tento kurz, a protože už to bude podruhé, bude to mnohem jednodušší. Na tomto kurzu jsou tak malé skupinky, že se každý dostane ke slovu několikrát a každý musí zapojovat mozkové závity na 100 %, někdy i víc. Jsem moc rád, že jsem kurz absolvoval a ostatní účastníci byli skvělí a fakt to stálo za to. Určitě vřele doporučuji.

  Lukáš Jakubík, Břeclav, 15 let

 11. Tereza Lattová

  Kurz Anglicky za 3 měsíce mi dal především pevný základ, o který se můžu opřít. Už nemám dojem, že je nemožný naučit se všech 12 časů, naopak, že je to vlastně docela jednoduchý. Oceňuju hlavně tu příjemnou atmosféru na každé lekci, kdy jsem se nebála udělat chybu nebo říct úplnou hovadinu. Filip i Anička umí jednoduše vysvětlit, co je potřeba, dokážou vás rozmluvit a občas se i pobavíte. :))

 12. Stanislava Hrisidu

  Objednala jsem si kurz hned po zhlédnutí ukázkové hodiny.
  Zaujalo mě, jak Filip logicky vysvětluje gramatiku, takže ji lépe pochopíte a zapamatujete si ji.
  Rozhodně doporučuji všem, kteří chtějí angličtinu pochopit, nejen se ji biflovat.

 13. Petr Maňas

  Kurz Anglicky za 3 měsíce jsem pro pracovní vytížení sledoval jen pasivně. Přesto mi dal víc, než předchozí presenční kurzy angličtiny, které jsem absolvoval. Konečně jsem pochopil anglické časy. V systému výuky vymyšleném matematikem ve spolupráci s úžasnou lektorkou do sebe vše logicky zapadá. Tento kurz A3M rozhodně všem doporučuji.

  Petr Maňas, programátor

 14. Olga Indrová

  Tento kurz jsem objevila náhodou a bez nadsázky musím přiznat, že mi obrátil život naruby! Nikdy předtím jsem na žádném kurzu angličtiny, a bylo jich celkem dost, nedostala/ neslyšela tak zábavnou a nenásilnou formou gramatiku, výslovnost, použití všech časů a spoustu zajímavých vychytávek, tak jako v tomto kurzu! Samozřejmě všechno to do hlavy nenaskáče přes noc, všechno se musí procvičovat, ale teď, teď už vím jak na to! Můj velký dík patří Aničce a Filipovi….ještě se uvidíme, jste to jsem hledala! Díky
  Moje recenze je opravdu upřímná a opravdu vám moc děkuji.

 15. Kristýna Kavínová

  Kurz A3M vřele doporučuji všem, kteří chtějí anglicky nejen rozumět, ale angličtině i porozumět. Strach a obavy opadnou hned po první hodině, jelikož v kurzu vládne velmi příjemná a přátelská atmosféra. Lektoři odvádí opravu úžasnou práci a díky nim zjistíte, že učit se jazyk nemusí být jenom nuda, ale že se dá anglicky naučit zajímavě, hravě a lehce. Metodicky je tento kurz zvládnutý opravdu výborně, vše je velmi dobře vysvětleno, tím pádem snadno a rychleji pochopeno, a to nejpodstatnější je, že vás to začne nesmírně bavit. Moc děkuji oběma lektorům Aničce a Filipovi za možnost být provázena tímto skvělým kurzem právě jimi.

 16. Blanka Štefanková

  Byl to fičák, chvílemi se vařil mozek a na každou hodinu jsem se připojovala s tím, že nic nevím a mám zmatek. Ale Filip i Anička ze mě vždycky dostali (někdy i vydolovali) správnou odpověď. Sama si to pořád neuvědomuju, upozornil mě kolega, že z naprostých základů angličtiny jsem jej po třech měsících začala v gramatice silně dotahovat. Dívám se na zprávy a hele – já vím, o čem ten evropský politik mluví! Ano, ještě je přede mnou nekončící práce, ale mělo to smysl.

  Každopádně forma vysvětlení je neuvěřitelná. K novému pravidlu jsme se dostávali přes kouzelně jednoduché a názorné vysvětlení. Každou chybu jsme rozebrali na prvočinitele a to znamenalo, že jsem si ještě více zapamatovala pravidlo (Aničko – „mee neither“ 😊). Kurz není o memorování, ale o logickém uvažování, každé pravidlo je vysvětleno a připodobněno, co si máme v češtině pod tím představit. Díky, Blanka

 17. Václav Krátký

  Nikdy jsem nebyl super žák a angličtinu se učím spíš z donucení, ale tenhle kurz je fakt pecka! Netradičně, ale skvěle a srozumitelně vysvětleno a každá sebemenší otázka zodpovězena. Konečně učení, které mě fakt bavilo! Jako úplný začátečník jsem byl na začátku strašně nervózní, ale když jsem poznal Filipův přístup tak to ze mne spadlo. Tenhle kurz byly opravdu dobře investované peníze!

 18. Josef Beneda

  Nechci Filipa přechválit, ale za mě kurz určitě předčil očekávání. Hlavně jsem konečně dostal gramatiku ve formě pro mě lehce uchopitelnou a pochopitelnou. Bohužel jsem se díky práci neměl čas věnovat poslechu, mluvení a tréninku v aplikaci Langino, ale i tak jsem se posunul v angličtině o pěkný kus dál. Pro mě nejdůležitější je, že mám jasno v gramatice a zbytek už závisí jen na tom, jak moc budu trénovat poslech a mluvení i když i v tomto směru dával Filip super rady. Aplikace Langino i když jsem na ni neměl tolik času je výborný pomocník a perfektně doplňuje výuku. Díky Filipe!!!

 19. Jitka Zpěváková

  Zdravím všechny a ještě jednou chci moc poděkovat za čas, který nám Anička a Filip věnovali po tři měsíce v kursu „Anglicky za 3 měsíce.“ Tento kurs byl pro mě velmi přínosný a jsem moc ráda, že jsme se rozhodla ho absolvovat.
  Perfektní a srozumitelný způsob Filipova výkladu anglické gramatiky a jejich záludností byl naprosto super. Vynikající atmosféra, neformálnost, dobrá parta lodí, to vše mně zbavilo dosavadní bariéry mluvit anglicky. Všem zájemcům o tento kurs doporučuji – běžte do toho! Aničko a Filipe, ještě jednou velké díky. Jitka

 20. Ondřej Hradil

  Kurz je náročný, ale rozhodně stojí za to! Jako tzv. věčného začátečníka mě tento kurz konečně nakopl úplně jinak, než běžné výukové hodiny – když proberete všechny časy najednou, dávají paradoxně daleko větší smysl:) A k tomu jako bonus všechna ta pozitivní energie od Filipa a Aničky… Díky za to!

 21. Mgr. Petra Hyšková

  Kurz Anglicky za 3 měsíce pro mne znamenal ucelení gramatických znalostí na základě jednoduchých pomůcek a schémat, které mi velmi pomohly. Lektoři Filip i Anička byli úžasní, pohotoví a vždy pozitivně naladění, přesto nás stále vedli k aktivnímu učení se a hodiny s nimi byli velmi intenzivně naplněné. Vřele doporučuji tento kurz těm, kteří se považují za stálé začátečníky při výuce angličtiny.😄

 22. Erik Brychta

  Díky kurzu A3M jsem si v krátkém čase osvojil veškerou anglickou gramatiku. Přístup a způsob výkladu od Filipa byl skvělý. Jednoduše, přehledně, logicky a s tréninkem vysvětloval veškeré témata. Jak úplným nováčkům, tak i pokročilým studentům AJ doporučuji tento kurz.

 23. Jitka Škorvagová

  Do kurzu A3M jsem se přihlásila proto, že jsem cítila potřebu na svém vlastním učení jazyků jako učitelka a lektorka něco změnit a Filipův přístup k jazykům a jejich výuce mi připadal velmi zajímavý. Měla jsem pocit, že na jazyky nelze pohlížet nějakým zásadním způsobem jinak, než jak na ně bylo pohlíženo mými učiteli na vysoké škole, a mnoha dalšími lektory a lidmi zkušenými v oblasti studia a výuky jazyků, se kterými jsem se dosud setkala. Filipův pohled na cizí jazyk se od všech těchto liší tím, že k němu přistupuje jako k něčemu, co je silně provázané logikou a je tedy možné i logicky vysvětlit. Jazyk pojímá jako stavebnici, kde každý jeden díl má své zdůvodnitelné místo – je schopný studentům vysvětlit, proč zaujímá daný díl právě toto místo, a jak se tam dostal. Jazyk tím studentům velice přibližuje, zjednodušuje a jaksi ho „zlidšťuje“.

  Kurz mi pomohl začít se dívat na mnoho věcí týkajících se jazyka jinak, a bylo pro mě skutečně příjemné sledovat, jak do sebe s každou další hodinou studentům jednotlivé souvislosti zapadají, vytváří postupně takové věty, které většina studentů vytvoří až po několika letech studia, ale především ztrácí z cizího jazyka obavy a přijímají ho za svůj.

 24. Miloš Kubelka

  Chtěl bych touto cestou ještě jednou Filipovi poděkovat za tento kurz… Za jeho velmi neotřelý, naprosto fundovaný přístup k vedení kurzu, vysvětlování tajů AJ, humor, zvukové i herecké “vložky” a hlavně na srozumitelnost základní struktury gramatiky. Pro mně je to výborný základ, na kterém chci určitě stavět dál… Považuji to opravdu za můj základ, ze kterého mohu čerpat bez toho, abych moc a moc tápal. Moc dobře si uvědomuji, že je to pouze první krok ( i když možná nejdůležitější), po kterém mohu pokračovat dál… A já pokračovat určitě chci – v nějakém formátu, o kterém Filip mluvil.

  Tak trošku se stydím, že jsem v Langinu nepracoval daleko více – je velmi dobře zpracované a má opravdu hodně možností, jak se zdokonalit. Ale teprve nyní se mně v hlavě ten první kruh trochu uzavřel a doufám ,že budu pilnější a využiji ho více… – viz např. kartičky, poslech psaní, nepravidelná slovesa, také např. analýza textu – to je tedy velmi zajímavé.

  Den má 24 hodin – jak ho využijeme je na nás… A využít ho AJ nevypadá špatně!!!

 25. Vít Krčmář

  Filip opravdu dodává to co slíbil na prvním webináři, vše vysvětlí tak, že to pochopíte, ale hlavně po několika učitelích a rodilých mluvčích je to poprvé co má někdo perfektně strukturovanou výuku, vše dokonale vysvětlí a s podporou programu pro procvičování to je dokonalá kombinace a to s lektorem, který na každou hodinu přinese tolik energie, že máte pocit, že jste prodělali koučování ne jen hodinu AJ.

 26. Lucie Svobodová

  Angličtina s Filipem je přesně to, co jsem hledala a po letech hledání i našla – srozumitelné, chytlavé, přínosné a navíc velmi zábavné hodiny, které dávají smysl a pomohly mi se (po letech vracení se stále na začátek) konečně posunout. Filipův přístup je naprosto odlišný od čehokoli, čím jsem zatím prošla (a nebylo toho vůbec málo😊) a osobně ho považuji za mimořádný. Způsob výuky a vysvětlení gramatických jevů v sobě zahrnuje nečekaně jednoduchou logiku, očekávanou strukturu a současně i hravost. To celé pak doplňuje užitečné propojení on-line výuky s šikovnou procvičovací aplikací langino.com.

 27. Aneta Bernatská

  Mé několikaleté pokusy naučit se anglicky skončily vždy fiaskem. Kurz A3M jsem dostala jako dárek a mé obavy a nedůvěra v sebe sama byly silné, ale zvědavost silnější. Začínala jsem s čistou nulou, nevěděla jsem, co je DO. Jediné, co jsem věděla, že angličtina má 12 časů, což znělo ještě děsivěji. Po 3 měsících kurzu jsem ze svého seznamu škrtla další věc, na kterou jsem rezignovala. Angličtina v mém životě má a bude mít své místo. Lektor Filip Slunský je profesionální a velmi lidský. Jeho způsob vysvětlování pravidel je pro mě srozumitelný a zapamatovatelný. Kurz A3M byl ten nejlepší dárek, jaký jsem mohla dostat.

 28. Michaela Caithamelová

  Nejdříve jsem váhala, zda se mi vyplatí investovat peníze do kurzu, který trvá tři měsíce. Přemýšlela jsem nad tím, jestli si nezaplatit kurz, kam bych třeba rok, dva docházela. Také jsem měla obavy z toho, jak bude online kurz probíhat a zda se nebudu před ostatními účastníky kurzu stydět. Nyní mám za sebou více jak dva měsíce kurzu a ničeho nelituju. Ba dokonce si troufnu tvrdit, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem za poslední roky udělala. Na každou hodinu se vyloženě těším. Filip je přátelský člověk, kterému nechybí smysl pro humor a lidské chování. Člověk se nestydí na cokoliv zeptat a když se spletete, vůbec z toho nemusíte mít výčitky. Další skvělou věcí, která mě nadchla, je způsob Filipova výkladu. Opravdu to není žádné biflování. Já za celý svůj život konečně pochopila souvislosti, které mi nikdo předtím nevysvětlit. Filip na to jde zcela logicky a v historických souvislostech. Vysvětlí vám, jak např. daný výraz vznikl a hned vám to vše začne zapadat do sebe… Navíc dávám velké plus za domácí úkoly, které vás udržují v neustálé kondici. Zkrátka nemám co vytknout. Díky.

 29. Jan Müller

  Za sebe musím říci, že kurz mi dal mnohé. Angličtinou již několik let aktivně hovořím na denní bázi, ale s čím jsem ještě zápasil byla gramatika. Takové to, že víte, že je to správně co říkáte, ale nevíte proč. Tento kurz mi s tímto problémem pomohl a díky jednoduchosti výkladu gramatiky jsem pochytil “ta ona” důležitá pravidla, díky kterým se nyní už dokážu jednoduše zorientovat v tom, co Anglicky hovořím. V tomto případě jedno velké díky lektorovi Filipovi. Angličtinu má opravdu zmáklou jako málokdo. A bylo vidět, že mu opravdu záleží na tom, aby jste problematiku pochopili. Ne si ji jenom zapamatovali, což vnímám jako obrovské pozitivum.
  V minulosti jsem prošel anglickou jazykovkou i několika dalšími kurzy, ale tento byl výjimečný v tom, že kladl důraz na extrémní jednoduchost výkladu, aby tomu byl schopen porozumět každý. Říká se, že v jednoduchosti je síla a pro výuku gramatiky cizího jazyka bych přidal, že dvojnásob. Alespoň tak to vnímám, poněvadž jsem se vždy v těch pololatinsko-anglických názvech gramatických kapitol ztrácel. Filip tyto kapitoly dokázal přeložit do srozumitelného tvaru, který u přítomných vyvolával reakci aha efektu. A ještě jsme se u toho pořádně nasmáli. Sečteno podtrhnuto – skvělý zážitek. Kurz mohu jen doporučit!

 30. Monika Špinlerová

  I přes to, že se anglicky učím již od základní školy, byl pro mě přístup Filipa Slunského naprosto revoluční. Filip je opravdový génius a dokáže říct, proč to tak či onak v jazyce je a navíc zábavným způsobem. Pokud se angličtinu nechcete drtit, ale pochopit, tak nešlápnete vedle. Ve škole nebo v jazykové škole toto opravdu nedostanete. Paměťové metody mi přinesly nový pohled na učení se slovíček a nejen jich. Obávám se, že některá slovíčka již nedostanu z hlavy. Nemám co vytknout, vřele doporučuji a děkuji.

Přidat recenzi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Anglicky za 3 měsíce