Ochrana osobních údajů

 1. Definice pojmů a základní ustanovení
  1. Webové stránky dostupné prostřednictvím sítě internet na adrese https://anglickyza3mesice.cz (dále jen “webové stránky”) provozuje společnost Langino, s.r.o., IČ 06021743 se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 60200 zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99576 dne 13.4.2017 (dále jen “provozovatel”).
  2. Uživatelem se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů rozumí každý návštěvník, který jakýmkoli způsobem zadá své osobní údaje ke zpracováni na webových stránkách.
 2. Rozsah osobních údajů a účel jejich zpracován
  1. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje v uvedeném rozsahu a za uvedeným účelem:
   1. poskytování služeb, plnění smlouvy osobní údaje uživatele v rozsahu: e-mail, telefon, jméno, příjmení provozovatel nezbytně potřebuje k plnění smlouvy (zejm. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží).
   2. Jméno, příjmení, e-mail, pohlaví, na co uživatel kliká v e-mailu a kdy je nejčastěji otevírá využívá provozovatel za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Tyto e-maily jsou zasílány výhradně na základě souhlasu uživatele a z jejich odběru se uživatel může kdykoli odhlásit.
   3. Cookies – při procházení webových stránek zaznamenává provozovatel IP adresu uživatele a další údaje, zejm., jak dlouho se na stránce zdržuje a ze které stránky přichází.
  2. Kromě uvedených provozovatel také shromažďuje osobní údaje uživatelů, pokud mu to ukládá zvláštní zákon v rozsahu, způsobem a za účelem takovým zákonem stanoveným.
 3. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana
  1. Osobní údaje a informace o Uživatelích jsou Provozovatelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel veškeré údaje získané od Uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou subjektů zde jmenovitě uvedených.
  2. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, případně další právní předpisy České republiky.
 4. Sdílení osobních údajů s třetími stranami
  1. Kromě zpracování osobních údajů uživatelů předává provozovatel některá data ke zpracování třetím stranám, kterými jsou:
   1. Google, Inc.
   2. Facebook, Inc.
   3. MailerLite, Inc.
   4. Smartlook, Inc.
   5. JáNěkdo.CZ s.r.o.
   6. Hotjar, Inc.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Kromě výslovně uvedených zásad a ustanovení se ochrana a zpracování osobních údajů řídí právním řádem České republiky a Evropské unie.
  2. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 10.2.2021.
Anglicky za 3 měsíce