Členy 2: Kdy a proč se nepoužívá určitý člen

08/04/2021
Autor: Filip Slunský
10 min čtení

Většina z těch, co se někdy učili anglicky, asi slyšela některé z těchto pouček o určitém členu THE:

  1. používá se, pokud mluvíme o něčem podruhé
    I saw a cat yesterday and the cat was black. – Viděl jsem včera kočku a ta kočka byla černá.
  2. používá se, když máme na mysli něco konkrétního
    She is the woman he loves. – Je ta žena, kterou on miluje.
  3. překládá se do češtiny jako “ten” apod.
    Do you remember the movie we saw last year? – Vzpomínáš si na ten film, co jsme loni viděli?

Jak už tomu tak u gramatických pouček bývá, jsou často zavádějící, mají omezenou platnost nebo prostě v praxi nefungují.

Jak už víme z úvodního článku o členech, je potřeba se nejdříve ptát, proč se někde určitý člen nepoužívá, tak si to pojďme vysvětlit.

Kdy se určitý člen THE nepoužívá?

U podstatných jmen, která před sebou určitý člen THE prakticky nikdy nemívají, poznáme je podle toho, že začínají velkým písmenem, jsou to vlastní názvy.

His name is John. – Jmenuje se John.
(velké písmeno u slova John → žádný člen)

I will call you on Monday. – Zavolám ti v pondělí.
(velké písmeno u slova Monday → žádný člen)

I will be in Nebraska in the summer. – V létě budu v Nebrasce. (velké písmeno u slova Nebraska → žádný člen, malé písmenu u slova summer → člen)

We met in May. – Setkali jsme se v květnu.
(velké písmeno u slova May → žádný člen)

 

Použití určitého členu THE navzdory velkému písmenu u slova

Přece jen existuje poměrně hodně slov, která mají velká písmena, ale přesto se před nimi THE používat musí – jde o slova, která jsou sice vlastním názvem nebo jménem něčeho, ale obsahují nějaký obecný výraz.

the Masaryk University – Masarykova univerzita – (je spousta univerzit, ale jen jedna je “ta” Masarykova)

the Czech Republic – Česká republika (je sposuta republik, ale jen jedna je “ta” Česká)

the United States of America – Spojené státy americké (existuje spousta spojených států, ale jen jedny jsou “ty” americké)

the Moon – Měsíc (existuje spousta měsíců, např. Jupiter má čtyři, ale jen jeden se píše s velkým písmenem na začátku, a to je ten zemský) 

Podobně je to s mnoha zeměpisnými názvy, u kterých se obecná část názvu (river, mountains…) považuje za přítomnou, i když není přímo uvedena.

the Alps – Alpy (máme na mysli “ty” “alpské hory”)

the Thames – Temže (máme na mysli “tu” řeku)

To je mimochodem důvod, proč se dodnes píše člen u názvu “the Netherlands” (Nizozemsko), protože jeho součástí je pořád obecné slovo “land” – země.

 

Shrnutí

Určitý člen THE používáme při odkazu na něco obecně známého nebo na něco, co je jediné svého druhu.

Nepoužíváme ho u slov začínajících velkým písmenem, názvů apod., pokud neobsahují nějaký obecný výraz.

Pokud chcete skutečně a jednou pro vždy pochopit, jak členy fungují, pokračujte na další článek o neurčitém členu.

Odhalte tajemství

Tato zbrusu nová e-kniha Vám v 10 minutách ZDARMA prozradí 4 klíčové triky, jak zlomit kletbu „věčného začátečníka“ a „mírně pokročilého“…

Zadejte Váš e-mail a my Vám
obratem pošleme Vaši kopii.

M
Podívejte se
na video

Ověřte si, že tomu rozumíte

V rychlém kvízu, který vám ukáže výsledek včetně vysvětlení.
Vyberte správné odpovědi z 5 otázek:

1. He is from ____ United Kingdom.

2. I think we met in ___ June.

3. Where will you be staying during ___ summer?

4. He said he would call you on ___ Monday.

5. ___ Bohemia is a region in ___ Czech Republic.

Detail testu: zobrazit vysvětlení

Postup výuky krok za krokem

Díky těmto krokům se výrazně zlepšíte v angličtině. Dosáhnete výsledků, které vás nadchnou.

Webinář

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

Hlavní kurz

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

Konverzace

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

WEBINÁŘ

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

HLAVNÍ KURZ

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

KONVERZACE

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

Autor: Filip Slunský
Jazyky, matematika, logika jsou mojí celoživotní vášní. Fascinuje mne, jaké souvislosti a pravidla se v jazycích nacházejí. V 15 letech jsem si udělal státnice z angličtiny a od 20 učím učitele jak učit francouzštinu a angličtinu. Mám radost, když převádím znalosti do praxe.
Filip Slunský

Mohlo by vás zajímat

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existenční vazba There is/There are se učí v každé učebnici a každém kurzu angličtiny, přesto ji většina cizinců používá špatně nebo nepoužívá vůbec. Naučíme vás ji pochopit, řekneme vám, co vám ve škole neřekli a budete ji používat jako rodilý mluvčí.

číst více
Anglicky za 3 měsíce