Rozdíl mezi I will a I am going to

08/04/2021
Autor: Filip Slunský
12 min čtení

WILL vs. GOING TO – co o něm (ne)víme

Asi není moc lidí, kteří se učili ve škole nebo někde v jazykovce anglicky a nenarazili na rozdíl mezi budoucím časem tvořeným pomocí WILL a pomocí GOING TO. O málokterém tématu v angličtině existuje tak velké množství mýtů, polopravd a úplných nesmyslů, které se uvádějí jako poučky v učebnicích, studenti se je učí aplikovat v testech a později v lepším případě zjišťují, že se ve skutečnosti mluví úplně jinak.

V tom horším případě končí studenti plní frustrace z toho, že na angličtinu nemají talent, ztrácí motivaci a vzdávají se. Těchto mýtů je opravdu hodně, pojďme se podívat na ty nejčastější a nejrozšířenější, možná už jste se s nimi někdy setkali také.

  1. GOING TO používáme, když mluvíme o blízké budoucnosti, WILL mluví o vzdálené budoucnosti
  2. GOING TO používáme, když mluvíme o plánované budoucnosti, WILL mluví o neplánované budoucnosti
  3. GOING TO používáme, když mluvíme o tom, že něco neuděláme z vlastního rozhodnutí, WILL používáme, když se nejedná o naše rozhodnutí, ale něco, k čemu jsme nuceni

Co když ale mluvím o blízké budoucnosti (GOING TO), kterou neplánuji (WILL)? Je tedy správnější říct “on mě zabije” jako:

He will kill me? nebo He is going to kill me?

Co když mluvím o něčem, co nemohu plánovat vůbec? Můžeme třeba o počasí říct “It is going to rain.” (Bude pršet.), i když déšť plánovat nemůže nikdo? Pokud vám tato pravidla nedávala nikdy moc smysl nebo právě přestala dávat smysl, čtěte dál.

Další mýty o WILL a GOING TO

Dalším často velmi populárním mýtem ohledně vazby GOING TO je to, že se jedná o budoucí čas.

I am going to disagree with that. – S tím nebudu souhlasit.
She is going to leave. – Ona odejde.

Ale co když řekneme větu “I was going to answer but you didn’t let me finish.” (Chystal jsem se odpovědět, ale tys mě to nenechal dokončit.)? Tady sice používáme GOING TO, ale budoucí čas to opravdu není.

Někdy se také říká, že GOING TO je dalším specifickým způsobem, jak v angličtině vytvořit budoucí čas.

Pravdou ale je, že GOING TO není ani budoucí čas a už vůbec se nejedná o specifickou vazbu, právě naopak – podobných vazeb existuje mnoho.

Co doopravdy znamená GOING TO?

Přesuňme se tedy od mýtů a nepoužitelných pouček a pojďme si tedy vysvětlit, co to vlastně GOING TO je a co znamená.

Vazba “be going to” znamená něco jako “chystat se k něčemu” nebo “schylovat se k něčemu“. Ostatně samotné sloveso “go” znamená “jít” nebo “jet” nebo “směřovat někam“, jeho význam je v angličtině širší než jen česká “pěší chůze“. Používá se často v průběhu, tedy “be going to” a nejedná se ve většině případů o budoucí čas, ale o přítomný (první sloveso je v prvním tvaru, nikoli WILL). Říkáme tedy vlastně, že “teď se chystáme něco udělat“, přičemž to “ještě neděláme“.

I am going to take out the trash. – Jdu vynést odpadky./Chystám se vynést odpadky./Vynesu odpadky.

Are you going to tell me or not? – Chystáš se mi to říct nebo ne?/Řekneš mi to nebo ne?

What is he going to answer? – Co se chystá odpovědět?/Co odpoví?

 

Samozřejmě se dá používat ve kterémkoli jiném čase, kdy už s budoucností nesouvisí vůbec.

I was going to help you but I had no idea where you were. – Chystal jsem se ti pomoct, ale neměl jsem ponětí, kde jsi.
I was sure he was going to scream at me but he didn’t. – Byl jsem si jistý, že se na mě chystá křičet, ale neudělal to.
Were you ever going to tell me? – Chystal ses mi to někdy vůbec říct?

Co se týká ojedinělosti vazby GOING TO v angličtině, tak podobných výrazů napočítáme desítky, možná stovky.

be ready to – být připraven na něco
I am ready to repair it. – Jsem připravený to opravit. (Ještě to ale neopravuju, teprve opravím.)

be planning to – plánovat něco
She is planning to do something about it. – Plánuje s tím něco udělat. (Ještě s tím nic ale nedělá, teprve to plánuje do budoucnosti)

be running to – běžet něco udělat
He is running to help us. – Běží nám pomoct. (Ještě nám ale nepomáhá, teprve běží na pomoc, která příjde v blízké budoucnosti)

Použití WILL a GOING TO

Zkuste si na chvilku představit, že byste se ve škole učili, jaký je rozdíl mezi WILLPLANNING TO a lektor by vám vysvětloval, že PLANNING TO je plánovaná budoucnost a WILL je tím pádem neplánovaná. Nebo byste se třeba učili, že READY TO je budoucnost, na kterou jsme připraveni a WILL je budoucnost, která nás zastihne nepřipravené.

Zní to absurdně, že? Protože to přece nejsou protiklady, nejsou ve vztahu “buď a nebo“, A přesně stejně absurdní ale je rozlišovat mezi WILLGOING TO jako mezi protiklady.

Pokud používáme “be going to“, mluvíme často o tom, že se k něčemu chystáme, máme něco v plánu apod., ale to v žádném případě neznamená, že pokud používáme WILL, jedná se o neplánovanou budoucnost nebo cokoli podobného.

Sloveso WILL tvoří budoucí čas, který říká, že se něco “stane” nebo se něco “bude dít” a nemluví o tom, jestli to bude plánované nebo neplánované, jestli se to děje z vnitřní nebo vnější motivace ani nic podobného.

Oproti tomu slovní obraty “be ready to“, “be planning to” nebo “be going to” používáme, když chceme říct, že “jsme na něco připraveni“, “něco plánujeme” nebo “se k něčemu chystáme“, ale nejsou v protikladu vůči budoucímu času tvořenému pomocí WILL.

Jednoduše řečeno – v mnoha případech si můžeme vybrat, který nástroj zvolíme a jak se vyjádříme (ostatně tak to děláme i v češtině) a to, že je více správných možností, neznamená že ta naše je lepší nebo horší.

Shrnutí

Pokud chceme mluvit o budoucnosti, je prakticky vždy možné používat budoucí čas WILL + I. tvar a je to v pořádku.

Vazba GOING TO znamená něco jako “chystat se k” a lze používat ve všech možných časech, které nás napadnou a pokud ji použijeme pro něco, co se ještě nestalo, můžeme ji použít místo budoucího času.

To ale neznamená, že budoucí čas (WILL + I) bychom pro vyjádření budoucnosti v použít někdy nemohli.

Odhalte tajemství

Tato zbrusu nová e-kniha Vám v 10 minutách ZDARMA prozradí 4 klíčové triky, jak zlomit kletbu „věčného začátečníka“ a „mírně pokročilého“…

Zadejte Váš e-mail a my Vám
obratem pošleme Vaši kopii.

M
Podívejte se
na video

Ověřte si, že tomu rozumíte

V rychlém kvízu, který vám ukáže výsledek včetně vysvětlení.
Vyberte správné odpovědi ze 5 otázek:

1. Which sentence is correct? A) I will stay with you. B) I am going to stay with you.

2. Which sentence is correct? A) It will probably rain today. B) It is going rain today.

3. What ___________ answer?

4. Which sentence is correct? A) I was going to wash the dishes yesterday but I forgot. B) I am going to wash the dishes yesterday but I forgot.

5. Which sentence is correct? A) Nobody will say anything. B) Nobody is going to say anything.

Detail testu: zobrazit vysvětlení

Postup výuky krok za krokem

Díky těmto krokům se výrazně zlepšíte v angličtině. Dosáhnete výsledků, které vás nadchnou.

Webinář

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

Hlavní kurz

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

Konverzace

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

WEBINÁŘ

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

HLAVNÍ KURZ

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

KONVERZACE

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

Autor: Filip Slunský
Jazyky, matematika, logika jsou mojí celoživotní vášní. Fascinuje mne, jaké souvislosti a pravidla se v jazycích nacházejí. V 15 letech jsem si udělal státnice z angličtiny a od 20 učím učitele jak učit francouzštinu a angličtinu. Mám radost, když převádím znalosti do praxe.
Filip Slunský

Mohlo by vás zajímat

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existenční vazba There is/There are se učí v každé učebnici a každém kurzu angličtiny, přesto ji většina cizinců používá špatně nebo nepoužívá vůbec. Naučíme vás ji pochopit, řekneme vám, co vám ve škole neřekli a budete ji používat jako rodilý mluvčí.

číst více
Anglicky za 3 měsíce