Rozdíl mezi I have a I have got

08/04/2021
Autor: Filip Slunský
12 min čtení

HAVE vs. HAVE GOT – co o něm (ne)víme

Je jen velmi málo témat v angličtině, o kterých koluje mezi studenty i lektory tolik polopravd, nepřesností a mýtů. Pokud někdo absolvoval alespoň měsíc výuky angličtiny někde ve škole, v kurzu v jazykovce nebo jen brouzdal stránkami nějaké učebnice angličtiny, je prakticky nemožné, aby se s tímto tématem nesetkal. Pojďme se podívat na ty nejčastější:

 

 1. Pokud používáme vazbu “have got“, znamená to, že něco “máme” a to “got” na konci se nepřekládá.


  I have got a brother and a sister.
  – Mám bratra a sestru. (“got” ve větě je jen ustálené a nemá žádný význam)
  Have you got any money? – Máš nějaké peníze? (“got” ve větě je jen ustálené a nemá žádný význam)

 2. Vazbu “have got” používáme vždy, když říkáme, že něco máme a je to zvláštní způsob zacházení se slovesem “have” v angličtině. Srovnejme například:


  Do you know it?
  – Víš to? (otázka se tvoří pomocí “do“)
  Have you got any idea? – Máš nějaký nápad? (otázka se tvoří pomocí “got“)

 3. Vazba “have got” se používá v britské angličtině, v americké ji téměř neznají.


  Have you got the time to do it?
  – Máš čas to udělat? (britská angličtina)
  Do you have the time to do it? – Máš čas to udělat? (americká angličtina)

  Pokud si do teď nejste jistí, jestli a kdy “got” používat nebo pokud pořád nechápete, kde se tato “vazba” v angličtině vzala, čtěte dál a pochopíte to už napořád.

Další mýty o HAVE a HAVE GOT

Mýtů ohledně “have got” je samozřejmě ještě víc a asi nemá smysl sem psát úplně všechny, ale tím hlavním, který za zmínku stojí, je to, že se jedná o nějakou specifickou ustálenou vazbu slovesa “have“. Na tomto mýtu je totiž nepravdivé prakticky úplně všechno:

 

 1. Tato vazba není specifická pro sloveso “have“, ve skutečnosti se takto zachází s většinou sloves v angličtině.
 2. Nejedná se o vazbu slovesa “have“, ale slovesa “get“, které je ve III. tvaru opravdu “got” a znamená “dostat” nebo “získat“.
 3. I pojem “ustálená vazba” je zde poněkud zavádějící, není totiž ani ustálená a ani to není vazba, je to tzv. předpřítoný čas prostý.

Pokud chcete pochopit, kde se vzalo propojení mezi předpřítomným časem a “vazbou HAVE GOT“, čtěte dál, je to totiž mnohem jednodušší a logičtější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Co doopravdy znamená HAVE GOT?

Než se podíváme na to, co znamená “have got“, pojďme se jen ve zkratce podívat na předpřítomný čas. Pokud vás tento nechápaný a zavrhovaný čas zajímá podrobněji, mrkněte na náš článek, kde se mu věnujeme podrobně a uvádíme některé polopravdy o něm na pravou míru.

Jednoduše a zkráceně řečeno – předpřítomný čas tvoříme pomocí slovesa HAVE + III. tvar můžeme ho použít k vyjádření příčiny (můžeme, ale v drtivé většině případů nemusíme). O jedné věci tedy můžeme mluvit několika zcela správnými způsoby, to ostatně platí snad v každém jazyce.

Pokud mluvíme v přítomnosti o příčině a důsledku, často volíme jednu ze dvou možností – popíšu příčinu předpřítomným časem nebo popíšu důsledek přítomným časem.

My car is broken.Moje auto je porouchané. (důsledek – výsledný stav v současnosti, přítomný čas)

I have crashed my car.Naboural jsem si auto. (příčina – důvod současného stavu, předpřítomný čas)

I don’t know your friend.Neznám tvého kamaráda. (důsledek – výsledný stav v současnosti, přítomný čas)

We have never met.Nikdy jsme se nepotkali. (příčina – důvod současného stavu, předpřítomný čas)

I am full.Jsem sytý. (důsledek – výsledný stav v současnosti, přítomný čas)

I have eaten.Najedl jsem se. (příčina – důvod současného stavu, předpřítomný čas)

Samozřejmě bychom mohli říct obojí pohromadě v jedné větě, ale většinou si takovou práci nikdo nedá, protože by to byla vcelku zbytečná námaha, ale určitě by šlo říct:

My car is broken because I have crashed it. – Moje auto je porouchané, protože jsem si ho naboural. (příčina i důsledek jsou pohromadě)

I don’t know your friend because we have never met. – Neznám tvého kamaráda, protože jsme se nikdy nepotkali. (příčina i důsledek jsou pohromadě)

I am full because I have eaten.
– Jsem sytý, protože jsem se najedl. (příčina i důsledek jsou pohromadě)

Úplně stejně jako všechny uvedené příklady funguje sloveso “get“.

I have a car. – Mám auto. (důsledek – výsledný stav v součastnosti, přítomný čas)
I have got a car. – Získal jsem auto./ Mám auto. (příčina – důvod současného stavu, předpřítomný čas)

Jediný rozdíl je v tom, že třeba u věty “I am full because I have eaten.” úplně jednoznačně vidíme, že v té první je sloveso “be” (ve tvaru “am“) a v té druhé je pak sloveso “have” (jako pomocné od předpřítomného času) a sloveso “eat” (ve tvaru “eaten“).

V naší poslední větě se ale sloveso “have” vyskytuje dvakrát, i když pokaždé z úplně jiného důvodu – v té první znamená “vlastnit” (určitě by šlo nahradit slovesem “own“), v té druhé pomáhá vytvořit předpřítomný čas od “get” a neznamená nic, pomocná slovesa se nepřekládají.

Použití HAVE a HAVE GOT

Předpřítomný čas od slovesa “get” (nesprávně označované jako “vazba HAVE GOT“) můžeme tedy použít vždy, když chceme mluvit o příčině vlastnictví, prostě toho, že něco máme. Podobně často o porouchaném autě mluvíme z pohledu příčiny (nabourání). U vlastnictví je to poněkud častější, protože příčin poruch auta může být hodně, ale to, že něco máme, bývá často z té příčiny, že jsme to museli “získat” – sloveso “get“.

Můžeme tedy používat HAVEHAVE GOT a je to vcelku jedno a je jen na nás, jestli chceme mluvit o příčině nebo důsledku. Stejný názor na to mají v americké i britské angličtině, předpřítomný čas je totiž v angličtině velmi populární u spousty sloves a sloveso “get” není žádnou výjimkou.

V češtině tak populární není, proto česky často mluvíme raději o důsledku. Jediné, na co musíme dávat pozor, je to, že u přítomného času se otázka a zápor tvoří pomocí DO/DOES a u předpřítomného času se tvoří pomocí HAVE/HAS.

I have got an idea. – Mám nápad. / Dostal jsem nápad.
I have an idea. – Mám nápad.
He has got no money. – Nemá žádné peníze.
He has no money. – Nemá žádné peníze.
She hasn’t got any sisters. – Nemá žádne sestry.
She doesn’t have any sisters. – Nemá žádne sestry.
Have you got my dog? – Máte mého psa?
Do you have my dog? – Máte mého psa?

Shrnutí

Vazba HAVE GOT není vazbou slovesa HAVE, ale předpřítomným časem slovesa GET, které znamená “dostat” nebo “získat” apod..

Používá se často v britské i americké angličtině a vyjdřuje vlastnictví. Pokud místo ní použijeme jekékoli jiné sloveso, které dokáže vyjádřit vlastnictví, např. OWN nebo HAVE, je to zcela v pořádku také.

Odhalte tajemství

Tato zbrusu nová e-kniha Vám v 10 minutách ZDARMA prozradí 4 klíčové triky, jak zlomit kletbu „věčného začátečníka“ a „mírně pokročilého“…

Zadejte Váš e-mail a my Vám
obratem pošleme Vaši kopii.

M
Podívejte se
na video

Ověřte si, že tomu rozumíte

V rychlém kvízu, který vám ukáže výsledek včetně vysvětlení.
Vyberte správné odpovědi ze 5 otázek:

1. Which sentence is correct?

2. I ______________ anything to say about it.

3. _____________ any brothers or sisters?

4. He _____________ no idea what is happening here.

5. We ______________ lunch at noon every day.

Detail testu: zobrazit vysvětlení

Postup výuky krok za krokem

Díky těmto krokům se výrazně zlepšíte v angličtině. Dosáhnete výsledků, které vás nadchnou.

Webinář

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

Hlavní kurz

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

Konverzace

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

WEBINÁŘ

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

HLAVNÍ KURZ

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

KONVERZACE

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

Autor: Filip Slunský
Jazyky, matematika, logika jsou mojí celoživotní vášní. Fascinuje mne, jaké souvislosti a pravidla se v jazycích nacházejí. V 15 letech jsem si udělal státnice z angličtiny a od 20 učím učitele jak učit francouzštinu a angličtinu. Mám radost, když převádím znalosti do praxe.
Filip Slunský

Mohlo by vás zajímat

Nepřímá řeč – další změny slov

Nepřímá řeč – další změny slov

Nepřímá řeč je velmi obávanou kapitolou angličtiny. Dochází v ní ke změnám a časů a dalších slov. Po přečtení tohoto článku ji pochopíte a přestanete v ní konečně dělat chyby.

číst více
Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existenční vazba There is/There are se učí v každé učebnici a každém kurzu angličtiny, přesto ji většina cizinců používá špatně nebo nepoužívá vůbec. Naučíme vás ji pochopit, řekneme vám, co vám ve škole neřekli a budete ji používat jako rodilý mluvčí.

číst více
Anglicky za 3 měsíce