Jak se učit gramatiku

16/02/2022
Autor: Filip Slunský
5 min čtení

Jak zvládnout anglickou gramatiku?

Učení gramatiky patří pro mnoho lidí k těm nejnudnějším a nejméně populárním činnostem při studiu jakéhokoli jazyka. Aby také ne – je teoretické, učíme se spoustu pouček a velká část z nich je odtržená od reality a hodí se pro vyplňování gramatických cvičení a testů, ale pro praxi není užitečná. Její “neužitečnost pro praxi” už jsme rozebírali v jiném článku na našem blogu, proto se tentokrát podíváme na to, jak se ji učit jednoduše, prakticky a hlavně rychle a napořád.

Mýty o gramatice

1. Většina gramatických struktur se v reálném jazyce nepoužívá

Skoro určitě jste někdy slyšeli, že v praxi se používá maximálně tři nebo pět anglických časů nebo třeba, že v americké či australské angličtině se některé časy nepoužívají vůbec. Není to ale tak docela pravda, je to spíš způsobeno tím, že pokud některý obrat člověk doopravdy nechápe a naučil se ho jen vyplňovat do testů ve škole, má podvědomě tendenci ho v praxi přehlížet. Lidská pozornost takhle zkrátka bohužel funguje.

Ve skutečnosti se stačí zaposlouchat do libovolného amerického seriálu a uslyšíme předpřítomný čas nebo podmínkové věty během pár minut.

2. Pro domluvení je potřeba se učit hlavně celé fráze a slovní obraty, znalost gramatiky nám nepomůže

Pokud má někdo fenomenální paměť, která se podobá mírně autistické, může i tohle být cesta, i když ani tak nebude nejrychlejší. Málokterá fráze se dá uplatnit v nezměněné podobě v reálné situaci, pokud ale umíme pracovat s gramatikou, lze jakoukoli frázi upravit podle potřeba a použít. Jednoduše řečeno, čím lépe chápeme systém jazyka – gramatiku, tím méně se toho musíme učit zpaměti a tím rychleji a lépe se domluvíme.

3. Na domluvení stačí slovní zásoba, bez gramatiky se dá obejít

Možná jste už někdy zažili situaci, kdy jste se potřebovali domluvit cizím jazykem, ale nevěděli jste jak na to, a tak jste poprosili někoho, kdo je na tom lépe, aby to udělal za vás. Často v takové situaci zjistíte, že rozumíte všemu, co “ten šikovnější než vy” řekl, ale sami byste to tak nezvládli. Je to takový ten pocit – když to slyším, celkem rozumím, ale sám bych to dohromady nedal. Tohle přesně popisuje, že známe slova, ale neumíme je poskládat. To, co slova poskládá za sebe tak, aby to mělo smysl, je právě gramatika. Pokud tedy nechceme znát jen noty, ale ne hudbu, je potřeba gramatiku pochopit.

Pokud už chápete, že bez gramatiky to asi nepůjde, ale bojíte se, že je to spousta nudné teorie, nezoufejte a čtěte ještě chvíli.

Jak funguje časová souslednost doopravdy

Pojďme si ukázat, jak může být učení gramatiky jednoduché, spoustu pravidel totiž známe, akorát je vůbec nevyužíváme a místo nich se učíme neustále nová a nová.

Trpný rod
Pokud jste se učili anglicky aspoň dvě nebo tři hodiny, asi znáte větu “I am tired.”“Jsem unavený.”. Asi se shodneme, že to není složitá věta. Co je na ní ale zajímavé, je to, že se jedná o tzv. infinitiv, který se tvoří pomocí slovesa BE a III. tvaru slovesa TIRE – unavit. Pokud si tohle uvědomíme, není problém říct třeba i větu v jiném čase:
I was tired.Byl jsem unavený.
I will be tired.Budu unavený.
Není problém ani měnit osoby a slovesa:
My dog was tired.Můj pes byl unavený.
He was arrested.Byl zatčen.
The contract was signed yesterday.Smlouva byla podepsána včera.
English is spoken in many countries.Anglicky se mluví ve spoustě zemí.
I když další zmíněné věty mohou působit složitěji, obsahují jen úplně stejný trpný rod jako věta “I am tired.”.

Jak se učit anglickou gramatiku

Infinitiv
Určitě také znáte větu nebo frázi “Nice to meet you.”Rád vás poznávám. Vznikal zkrácením věty “It is nice to meet you.”“Je hezké vás poznat.” a obsahuje tzv. infinitiv, který se tvoří pomocí TO a I. tvaru slovesa.
A zase můžeme do stejného gramatického vzorce dávat další výrazy a bude to fungovat.

I am happy to meet you.Jsem šťastný, že tě potkávám.
I am delighted to meet you.Jsem potěšený, že tě potkávám.
I was glad to be there.Byl jsem rád, že tam jsem.

Kombinace trpného rodu s infinitivem
Můžeme ho ale také zkombinovat s tím, co jsme si už ukázali:

I was pleased to be invited to the party.Byl jsem potěšený, že jsem pozván na ten večírek.
My dog was too tired to go for another walk with me.Můj pes byl příliš unavený, aby se mnou šel na další procházku.

Obě tyto věty obsahují trpný rod “BE + III. tvar”infinitiv “TO + I. tvar”, nic jiného a složitého v nich opravdu není. Čím více tedy známe gramatiky, tím méně se toho musíme učit zpaměti jako danou frázi a zjistíme, že neexistují složité věty, ale jen delší kombinace toho, co nám připadá jednoduché.

Shrnutí

Bez gramatiky se domluvit nedá nebo jen obtížně, ale pochopit ji není nic složitého, není potřeba se učit sáhodlouhé poučky a větné rozbory, ale hledat jednoduchá pravidla, která fungují za všech okolností.

Kromě toho je velmi praktické se pravidla neučit nazpaměť, ale hledat je v praktické aplikaci na jednoduchých příkladech, podle kterých si je dokážeme jednoduše vybavit.

Přesná pravidla, ze kterých se angličtina skládá si ukážeme zase v jiném článku.

 

Postup výuky krok za krokem

Díky těmto krokům se výrazně zlepšíte v angličtině. Dosáhnete výsledků, které vás nadchnou.

Webinář

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

Hlavní kurz

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

Konverzace

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

WEBINÁŘ

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

HLAVNÍ KURZ

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

KONVERZACE

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

Autor: Filip Slunský
Jazyky, matematika, logika jsou mojí celoživotní vášní. Fascinuje mne, jaké souvislosti a pravidla se v jazycích nacházejí. V 15 letech jsem si udělal státnice z angličtiny a od 20 učím učitele jak učit francouzštinu a angličtinu. Mám radost, když převádím znalosti do praxe.
Filip Slunský

Mohlo by vás zajímat

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existenční vazba There is/There are se učí v každé učebnici a každém kurzu angličtiny, přesto ji většina cizinců používá špatně nebo nepoužívá vůbec. Naučíme vás ji pochopit, řekneme vám, co vám ve škole neřekli a budete ji používat jako rodilý mluvčí.

číst více
Anglicky za 3 měsíce