Always, never, already v angličtině

08/04/2021
Autor: Filip Slunský
10 min čtení

Always, never a already – co o nich (ne)víme

Tato nenápadně vypadající slova ze skupiny tzv. frekvenčních příslovcí dělají vrásky mnoha studentům angličtiny a mnoho učebnic i lektorů o nich říká mnoho nepřesností a mnoho nešikovných pravidel, kvůli kterým si na ně mnoho studentů stěžuje. Ano, vím, že jsem slovo “mnoho” použil “mnohokrát“, ale opravdu se na ně mnoho lidí ptá:-)

Pravidla pro umístění těchto slov znějí často takhle nějak:

 1. Pokud používáme přítomný čas prostý nebo minulý čas prostý, patří tato slova před významové sloveso, resp. hned za osobu.

  You already know the answer. – Už znáš odpověď.
  I never lie. – Nikdy nelžu.
  He always smokes when he drinks coffee. – Vždycky kouří, když pije kávu.

 2. Pokud je věta v jiném čase, než v uvedených, dávají se tato slova za pomocné sloveso.

  I will never leave you. – Nikdy tě neopustím.
  He is already sitting. – Už sedí.
  She has always loved him. – Vždycky ho milovala.

 3. Pokud je ve větě modální sloveso, dávají se přímo za modální.

  You must never say this to anybody. – Nikdy to nesmíš nikomu říct.
  He can always find a solution. – Vždycky umí najít řešení.
  They could already be at home. – Už mohou být doma.

 

Pokud se vám nechce pokaždé dělat větný rozbor, když chcete některé z těchto slov použít nebo se vám tato pravidla pletou, nepanikařte a čtěte dál.

Další mýty o frekvenčních příslovcích

Kromě nešťastně zvolených vysvětlení, kterých se nám většinou dostávalo, se tato slova vyskytují ještě na jednom velmi našťastně zvoleném seznamu, na který často narážíme, a tím jsou tzv. signální slova předpřítomného času.

Jinými slovy řečeno – když se ve větě objeví některé z těchto slov, používáme předpřítomný čas.

I have never seen it. – Nikdy jsem to neviděl.
He has always been here. – Vždycky tu byl.
She has already eaten it. – Už to snědla.

Jen na okraj, kdyby tohle pravidlo platilo, nemohla by být řeč o tom, že se dávají za modální sloveso (MUST, COULD, CAN…), protože tato slovesa předpřítomný čas netvoří nikdy, ostatně většina pravidel, která citujeme v předchozí části, je s tímto v přímém rozporu.

Pokud se vám zdá, že tato pravidla jsou komplikovaná, navzájem si odporují a nedávají moc smysl, čtěte ještě chvilku dál.

Kam ve větě patří always, never a already

Umístění těchto a mnoha dalších frekvenčních příslovcí ve větě je ve skutečnosti až překvapivě snadné, dáváme je totiž tam, kam obvykle dáváme zápor NOT, tedy za první časované sloveso, proto ji také někdy označujeme jako NOT-pozice a týká se i dalších slov:

just – jenom, zrovna
sometimes – někdy
rarely – málokdy
still – ještě stále
ever – vůbec někdy
a mnoho dalších.

I don’t smoke. – Nekouřím. → I always smoke. – Pořád nekouřím.

He was not sleeping. – Nespal. → He was already sleeping. – Už spal.

She will not answer. – Neodpoví. → She will never answer. – Nikdy neodpoví.

They are not looking. – Nedívají se. → They are just looking. – Jenom se dívají.

Do you not watch the news? – Nedíváš se na zprávy? → Do you ever watch the news? – Díváš se vůbec někdy na zprávy.

He told me not to open it. – Řekl mi, abych to neotvíral. → He told me never to open it. – Řekl mi, abych to nikdy neotvíral.

You must not ask anything. – Nesmíš se na nic ptát. → You must never ask anything. – Nesmíš se nikdy na nic ptát.

Použití always, never a already

Co se týká významu samotných slov NEVER, ALWAYSALREADY, je to velmi snadné. V podstatě totiž odpovídají svému významu v češtine, tzn. “nikdy“, “vždy” a “” a jak je vidět z mnoha uvedených vět, lze je kombinovat s jakýmkoli časem, samozřejmě i s předpřítomným (pokud vás zajímá podrobněji předpřítomný čas a chcete ho jednou provždy pochopit a umět používat, mrkněte na tento článek), ale nejen s ním.

When I came, he was already sleeping. – Když jsem přišel, už spal.
I was never in London. – Nikdy jsem nebyl v Londýně.
She has always lived in this city. – Vždycky bydlela v tomto městě.

Shrnutí

Výrazy ALWAYS, NEVER a ALREADY (ale i mnoho dalších) můžeme používat v libovolných časech, kam se nám svým významem zrovna hodí a dáváme je vždy tam, kam bychom dávali zápor NOT, na tzv. NOT-pozici.

Podívejte se
na video

Ověřte si, že tomu rozumíte

V rychlém kvízu, který vám ukáže výsledek včetně vysvětlení.
Vyberte správné odpovědi ze 5 otázek:

1. I _____________ you wherever you are.

2. You can trust him because he ____________ .

3. Why do you want to go there again? We ___________ back.

4. ________________ tell me?

5. The meal ___________ cooked. I _________ finished it.

Detail testu: zobrazit vysvětlení

Postup výuky krok za krokem

Díky těmto krokům se výrazně zlepšíte v angličtině. Dosáhnete výsledků, které vás nadchnou.

Webinář

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

Hlavní kurz

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

Konverzace

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

WEBINÁŘ

poznáte kvalitu výuky ještě před kurzem

HLAVNÍ KURZ

co byste se jinde učili roky, zde se naučíte za 3 měsíce

KONVERZACE

zlepšíte se v konverzaci a prohloubíte své znalosti

Autor: Filip Slunský
Jazyky, matematika, logika jsou mojí celoživotní vášní. Fascinuje mne, jaké souvislosti a pravidla se v jazycích nacházejí. V 15 letech jsem si udělal státnice z angličtiny a od 20 učím učitele jak učit francouzštinu a angličtinu. Mám radost, když převádím znalosti do praxe.
Filip Slunský

Mohlo by vás zajímat

Nepřímá řeč – další změny slov

Nepřímá řeč – další změny slov

Nepřímá řeč je velmi obávanou kapitolou angličtiny. Dochází v ní ke změnám a časů a dalších slov. Po přečtení tohoto článku ji pochopíte a přestanete v ní konečně dělat chyby.

číst více
Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existuje existenční vazba (There is/are)?

Existenční vazba There is/There are se učí v každé učebnici a každém kurzu angličtiny, přesto ji většina cizinců používá špatně nebo nepoužívá vůbec. Naučíme vás ji pochopit, řekneme vám, co vám ve škole neřekli a budete ji používat jako rodilý mluvčí.

číst více
Anglicky za 3 měsíce