Hlavní kurz

VÝUKA ONLINE

Na tomto kurzu se naučíte celou anglickou gramatiku. V prodloužené verzi za 6 měsíců. Oproti klasickému kurzu Anglicky za 3 měsíce, je výuky časové méně náročná. Pro ty, kteří chtějí skvělé výsledky ale potřebují více času pro sebe:

 • naučíme vás až 98% anglické gramatiky stejně jako u klasické verze
 • výuka s lektorem je pouze 1x týdně na hodinu a půl místo 2x týdně
 • vaše výsledky podpoříme unikátní aplikací, kterou získáte spolu s kurzem
 • za 6 měsíců budete mít výsledky jako za 3 roky v běžné jazykové škole
Zrušit výběr

Budu ve skupině s patřičnou úrovní?

ANO, po přihlášení vám pošleme rozřazovací test, na základě jehož výsledků budete ve skupině s patřičnou úrovní.

Vyberte si termín kurzu který vám vyhovuje a přihlaste se na něj.

Po zaplacení vám pošleme rozřazovací test. Ten vyplňte.

Podle vašich výsledků vás přiřadíme do správné skupiny.

Buď začnete spolu s věčnými začátečníky, nebo se přidáte do skupiny pokročilejších zájemců o angličtinu.
V jeden termín, díky mnoha lektorům, začínají všechny úrovně angličtiny. Vždy budete ve správné třídě se správnými lidmi.

S kurzem Anglicky za 3 měsíce v prodloužené verzi získáte:

24 intenzivních lekcí rozvržených do 6 měsíců

přístup do unikátní aplikace Langino po celou dobu kurzu

členství ve skupině lingvistů a účastníků kurzů angličtiny

podporu lektora – vždy na e-mailu nebo chatu

certifikát o dosažené úrovni vzdělání

30 dní garance vrácení peněz

3000+ nejfrekventovanějších slovíček k výuce

aplikaci pro tvorbu vlastních výukových materiálů

winner

Jaké výsledky můžete očekávat po kurzu?

1. měsíc

Dokážete přeložit:

Kdy se vrátíš?

Jak dlouho jsi tady?

Nevěděl jsem, kdo to udělal.

Až příjdu domů, tak ti pomůžu.

Nikdo mi neřekl, co to je.

Když jsem spal, někdo mi sebral polštář.

Až do včerejška jsem to nikdy neviděl.

2. měsíc

Dokážete přeložit:

Říká se to, ale není to pravda.

Mluví se tady česky nebo anglicky?

Řekni mi, co se stalo a já ti řeknu, jestli ti můžu pomoct.

Zavolal bych ti, ale nejde to.

Alespoň jsi mohl něco říct.

Mohl by ses prosím zeptat, co to je?

Měl ses mě zeptat, vysvětlil bych ti to.

1. měsíc

DOKÁŽETE PŘELOŽIT:

Kdyby ses mě včera zeptal, mohl jsem ti nějak pomoct.

Myslel jsem si, že kdybys to věděl, něco bys řekl.

Nikdy jsem nemusel nic takového nikomu říct.

Kdyby se včera neopil, nebolela by ho teď hlava.

Nikdo ti neřekl, že to máš podepsat.

Potřebuji, abys to nikomu neříkal.

Jak kurz probíhá?

Spojili jsme sílu klasické verze a prodloužili ji na 6 měsíců

 • abyste měli větší prostor na vaši práci i rodinu, je výuka s lektorem pouze 1x týdně
 • dáme vám přístup do unikátní aplikace pro účinnou přípravu mezi lekcemi
 • kurz probíhá v reálném čase s lektorem, díky online prostředí je výuka velmi mobilní
 • na lekcích budete v praktických malých skupinách, v maximálním počtu 8 studentů
 • učíte se aktivním mluvením, posloucháním a interakcí mezi vámi a lektorem
 • nepotřebujete nikam dojíždět, stačí se odkudkoliv připojit do virtuálního prostředí

Výukové materiály? Jsou součástí!

Získáte od nás unikátní shrnutí všech lekcí, kterými vás bude lektor provázet. Tyto materiály si budete moct i vytisknout, takže vám zůstanou a kdykoliv se k nim budete moct vrátit. Jsou výjimečné v mnoha ohledech:

Dostanete kompletní shrnutí

Rozsáhlé poučky z učebnic jsme přepsali do jednoduchých pravidel, které s těmito materiály získáte. Například v nich najdete mapu všech anglických časů. Přehlednou a snadno zapamatovatelnou.

Zápisky z hodin budete mít jisté

Svou pozornost můžete díky těmto materiálům věnovat 100 % lektorovi a výuce. Tyto materiály budou vašim nejlepším zápisem z hodin. I když budete chybět, žádná informace vám nikdy neuteče.

Obdržíte unikátní know-how

Na předpřítomný čas můžete číst 50 stran knihy nebo 1xA4 našich výukových materiálů. V jednoduchosti je síla a nám se ji podařilo dosáhnout. S tímto kurzem obdržíte unikátní know-how, které vám zůstane.

Kurz je vhodný pro všechny na úrovni A0-B2

Abyste si ověřili, zda je pro vás kurz vhodný, odpovězte na následujících 10 otázek (zobrazí se postupně). Test vám hned ukáže výsledek. Pokud si nebudete odpovědmi jistí nebo budete mít v testu chyby, je kurz právě pro Vás.

Po kurzu Anglicky za 3 měsíce, vám budou odpovědi zcela jasné.

Abyste si ověřili, zda je pro vás kurz vhodný, odpovězte na následujících 10 otázek (zobrazí se postupně). Test vám hned ukáže výsledek. Pokud si nebudete odpovědmi jistí nebo budete mít v testu chyby, je kurz právě pro Vás.

Po kurzu Anglicky za 3 měsíce, vám budou odpovědi zcela jasné.

1. What ______ you like to drink?

2. I ______ for 5 minutes but nobody is here.

3. Which sentence is correct? A) Nobody knows anything. B) Nobody knows everything

4. The meeting will start ______ noon.

5. Where ____ you yesterday?

6. I had no idea what ____ .

7. I will tell you if you ____ politely.

8. I wish you __________ before I bought it.

9. I need to ask you what _______________.

10. If I ______________ my wallet, I could pay the bill now.

Je pro vás kurz vhodný?

Věčný začátečník

„Anglicky jsem se nikdy neučil/a, nebo málo a nepamatuji si prakticky nic”.

Mírně pokročilý

„Anglicky se učím už několik let. Ale mám pocit, že jsem pořád na začátku. Domluvím se, ale jen s obtížemi. Chci mít v angličtině už konečně jasno.”

Pokročilý

„Domluvím se. A celkem dobře i rozumím. Ale používám jen základní časy. Musím přemýšlet, jak říct v angličtině to, co bych řekl/a bez rozmyslu česky. Nejsem si jistý/á, dělám chyby…”

Chcete mít jistotu?

Je přirozené váhat nad rozhodnutím. Je pro mě kurz opravdu vhodný? Tady je způsob, jak to zjistit. Přihlašte se na webinář, díky kterému:

 • Poznáte kvalitu kurzu Anglicky za 3 měsíce v prodloužené verzi ještě předtím, než se do něj přihlásíte. Získáte jistotu.
 • Pokud se následně přihlásíte do kurzu, odečteme cenu webináře z ceny kurzu. Webinář tak budete mít ZDARMA.
 • Na webináři dostanete ještě dárek navíc. Mile vás překvapí, v tom jsme si jistí.

Osnova kurzu

1. týden

Prosté časy

Naučíte se základy tvoření vět v angličtině, včetně důležitých principů jak se věty v angličtině tvoří. Plus anglický slovosled.

2. týden

Tvoření otázek a záporných vět

Vysvětlíme vám a potom si procvičíte vytváření otázek a záporů v nejfrekventovanějších anglických časech. Ukážeme vám podstatu fungování časové souslednosti.

3. týden

Sloveso BE a průběhové časy

Ukážeme vám jak vytvářet průběhové časy v přítomnosti, minulosti a budoucnosti v angličtině.

4. týden

Základy výslovnosti krátkých a dlouhých samohlásek a storytelling

Naučíme vás používat prosté a průběhové časy pro vyprávění příběhů včetně základů anglické výslovnosti a zdvojování písmen v angličtině.

 

5. týden

Perfektní časy

Projdeme společně předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas prostý, jak se tvoří a vše si procvičíte.6. týden

Perfektní časy a frekvenční příslovce

Zaměříme se na procvičování předpřítomného, předminulého a předbudoucího času včetně jejich kombinace s tzv. frekvenčními příslovci (never, always, already apod.).

7. týden

Perfektní časy průběhové

Ukážeme si jak funguje předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas průběhový v angličtině. Vše si vysvětlíme a následně procvičíme.

 

8. týden

Členy v angličtině

Naučíme vás používat určité a neurčité členy v angličtině a zároveň si procvičíme všechny průběhové perfektní časy.

 

9. týden

Vedlejší věty časové

Vysvětlíme vám princip fungování spojovacího způsobu v angličtině spolu s tvořením a použitím vedlejších vět časových.

10. týden

Kombinace všech časů

Společně si zopakujeme a procvičíme všech dvanáct anglických časů a ukážeme si hlavní rozdíly mezi jejich používáním.

11. týden

Předložky místa a času v angličtině

Naučíme vás správně používat anglické předložky místa. Jednoduše si vysvětlíme, jaké jsou nejčastější výjimky u těchto předložek, abyste s nimi už nikdy neudělali chybu.

12. týden

Trpný rod v angličtině

Vysvětlíme si a hned s vámi procvičíme použití trpného rodu v angličtině v různých časech.

13. týden

Šest pravidel angličtiny

Přehledně pro vás shrneme a zopakujeme vám hlavních 6 pravidel angličtiny, které jsou našim unikátním know-how. Procvičíme si je a dáme je do vzájemné souvislosti.

14. týden

Podmiňovací způsob

Ukážeme vám jak se tvoří podmiňovací způsob v angličtině a jak ho ihned začít používat v praxi.

15. týden

Minulý podmiňovací způsob

Naučíme vás používat podmiňovací způsob v minulosti ale i v průběhových časech. A to celé zvládneme ihned procvičit.

16. týden

Podmínkové věty

Vysvětlíme vám podmínkové věty spolu s tím z čeho se skládají. Ukážeme si, jak se podmínkové věty v různých časech tvoří a vše si procvičíme.

17. týden

Nepřímá řeč a časová souslednost

Ujasníme si jak se vypořádat s posunem časů v anglických větách a vše si procvičíte v nepřímé řeči.

18. týden

Vztažná zájmena

Naučíme vás používat vztažná zájmena v angličtině a jak je využívat v různých časech a způsobech.

19. týden

Infinitivy a zkracování vět

Ukážeme vám různé typy infinitivů a jak je v praxi používat pro zkracování anglických vět.

20. týden

Opisy modálních sloves

Ujasníme si jak lze využívat infinitivy, když budete potřebovat nahradit slovesa CAN, MUST, MAY a SHALL a jejich procvičení.

21. týden

Gerundia a zkracování vět

Naučíme vás různé typy gerundií, včetně toho jak je použit pro zkracování anglických vět.

22. týden

Zkracování anglických vět s různými osobami

Zaměříme se na využití infinitivů a gerundií pro zkracování specifických vět, které mají různé osoby na začátku. Vše si procvičíme.

23. týden

Shrnutí gerundií a infinitivů a další možnosti jejich využití

Důkladně si shrneme všechna gerundia a infinitivy v různých anglických a to celé si procvičíme.

24. týden

Shrnutí a závěr

Kompletně si projdeme hlavní struktury anglické gramatiky, zopakujeme probranou látku a procvičíme ta nejdůležitější místa gramatiky.

Garance kvality!

Váš dobrý pocit, ze správného rozhodnutí je pro nás stejně důležitý, jako vaše spokojenost. Proto vám garantujeme vrácení peněz, pokud nebudete s kurzem spokojení.

Garance 30 dní

Recenze

Buďte první, kdo ohodnotí “Hlavní kurz”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Anglicky za 3 měsíce